"Eigen Vleugels"

E-mail:
g.griffioen@online.nl

Telefoon:
06 15267954

Registraties
* GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
* Psycholoog NIP
* Kinder- en jeugdpsycholoog

Zorgmail:
(alleen voor zorgverleners)
gbj.griffioenlottum@zorgmail.nl

Als u zich zorgen maakt....

adelaar
Als de jonge adelaar voor het eerst het veilige nest moet verlaten, is hij bang en onzeker. Maar als hij eenmaal de sprong waagt, merkt hij dat hij vertrouwen kan op eigen vleugels en kan zweven op de wind! Dit succes geeft hem zelfvertrouwen. Bovendien weet hij dat één van zijn ouders dichtbij is en hem nooit zal laten vallen. Ook dat geeft vertrouwen.
U wilt graag dat uw kind gelukkig is. Maar wat als u ziet, dat dat niet het geval is...
Uw kind is bijvoorbeeld altijd 'dwars' of moeilijk te begrijpen. Of mogelijk komt het dagelijks boos of verdrietig uit school, omdat het niet goed mee kan komen. Er zijn ook kinderen die vaak worden gepest, geen echte vriendjes hebben, het moeilijk vinden om contact te maken of vriendschappen te onderhouden. Sommige kinderen worden belemmerd door hun angsten: bang voor alles wat nieuw en onbekend is, bang om alleen gelaten te worden, bang om te falen of om anders te zijn.

Kinderen kunnen heel verschillend op deze problemen reageren. Er zijn er die hun angsten of depressieve stemmingen overschreeuwen met stoer of agressief gedrag. Anderen trekken zich juist terug in hun eigen wereldje. Al deze kinderen worden door hun problemen belemmerd in hun ontwikkeling.
Hun jeugd is niet zo leuk en onbezorgd als wij graag zouden willen.
Veel van deze kinderen kunnen geholpen worden als ze een tijdje individueel worden begeleid en een steuntje in de rug krijgen bij het (her)vinden van hun zelfvertrouwen. Zo kunnen ze beter en vrolijk verder groeien. Ze ontwikkelen sterke 'eigen vleugels'.