"Eigen Vleugels"

E-mail:
g.griffioen@online.nl

Telefoon:
06 15267954

Registraties
* GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
* Psycholoog NIP
* Kinder- en jeugdpsycholoog

Zorgmail:
(alleen voor zorgverleners)
gbj.griffioenlottum@zorgmail.nl

Tarieven en vergoeding

Eigen Vleugels valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Alle 14 Twentse gemeentes hebben een contract gesloten met Eigen vleugels. Dat betekent dat zij de zorg die Eigen vleugels levert volledig vergoeden, als daarvoor een geldige verwijzing is afgegeven. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Maar er zijn enkele BELANGRIJKE VOORWAARDEN:

Eigen risico

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wat zijn de mogelijkheden als uw kind niet in aanmerking komt voor een verwijzing door de huisarts?

Als er geen verwijzing is, bestaat er de mogelijkheid om de behandeling zelf te bekostigen. U ontvangt als cliënt dan een rechtstreekse factuur. Daarvoor geldt het standaardtarief (zie hieronder).Contracten met Zorgverzekeraars

Vanwege de overgang naar de Jeugdwet heeft Kinderpsychologenpraktijk Eigen vleugels geen contracten meer met zorgverzekeraars voor cliënten tot 18 jaar.

spelende kinderen

Standaardprijslijst

Consult (45 minuten + 15 minuten indirecte tijd): € 103,20
Behandelsessie (idem):
€ 103,20
Aanvullende sessies en overige consulten€ 103,20 per sessie van 45 minuten
Intelligentieonderzoek
inclusief intake, verslaglegging
en adviesgesprek

€ volgens offerte
Reistijd€ 103,20
Kilometervergoeding€ 0,25 / km

Gesprekken, consulten en behandelsessies vinden in de regel plaats op het praktijkadres van "Eigen Vleugels" in Borne.
Intelligentieonderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met Gretha Sierink, psychodiagnostisch werker / remedial teacher LBRT, en kunnen plaatsvinden in de praktijk van Metis, eveneens in Borne.

Wachttijden

Volgens de regels van de Twentse gemeentes mag de zorgverlening pas van start gaan als de gemeente daarvoor een beschikking heeft afgegeven. Na aanmelding van uw kind heeft de gemeente daarvoor 2 weken de tijd. Een eerste afspraak, meestal voor het intakegesprek, zal dus op zijn vroegst pas kunnen plaatsvinden twee weken nadat u uw kind bij Eigen vleugels hebt aangemeld. Houdt u daar rekening mee bij het interpreteren van onderstaande wachttijden.

bijgewerkt op 2021-04-19

Aanmelding tot eerste gesprek: minder dan 1 week
Eerste gesprek tot start behandeling: minder dan 1 week
Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.