"Eigen Vleugels"

E-mail:
g.griffioen@online.nl

Telefoon:
06 15267954

Registraties
* GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
* Psycholoog NIP
* Kinder- en jeugdpsycholoog

Zorgmail:
(alleen voor zorgverleners)
gbj.griffioenlottum@zorgmail.nl

Voor wie?

Goos Griffioen
Goos Griffioen studeerde Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen en werd daarna onderwijsadviseur bij de LPC Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland. Gedurende 25 jaar adviseerde ze scholen en ouders over kinderen met leer- en gedragsproblemen. In die periode was Goos Griffioen actief betrokken bij de ouderraad en de MR van mytyl- en tyltylschool Het Roessingh in Enschede en bij het regionale bestuur van de BOSK, de vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.
Sinds 2007 heeft Goos haar eigen praktijk als kinder- en jeugdpsycholoog.
'Eigen vleugels' is er voor kinderen en jongeren:

Psychologische hulpverlening wordt alleen vergoed als de huisarts of de gemeente een verwijzing heeft afgegeven. In alle andere gevallen zal de psychologische zorg niet worden vergoed. Zie ook: Tarieven & vergoeding.

Bij 'Eigen vleugels' kunnen kinderen en jongeren (tot 18 jaar) onder andere terecht met (een vermoeden van):

EMDR

Voor kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, kan EMDR uitkomst bieden. Nare herinneringen kunnen een ingrijpende uitwerking hebben. Kinderen kunnen er angsten en vermijdingsgedrag door ontwikkelen, ze gaan slechter slapen, krijgen nachtmerries en soms lichamelijke of psychische klachten. EMDR is een effectieve en snelle behandelmethode om beladen herinneringen weer normaal te maken. Binnen Eigen vleugels bestaat de mogelijkheid om bij kinderen van alle leeftijden deze behandeling toe te passen.